Traditionel kinesisk kostvejledning og inspiration

Kostvejledning

En jødisk læge fra Spanien kendt i middelalderen under navnet Maimonides sagde: ”Ingen sygdom, der kan behandles med en diæt, bør behandles med andre midler.” Dette citat beskriver meget godt tilgangen til kost i kinesisk. Man kunne også have citeret lægekunstens fader, den græske læge, Hippokrates fra oldtiden: ”Lad kosten være din medicin og lad medicin være din kost.”

I kinesisk medicin baserer man kosten på fødevarernes energetiske signatur, deres smag og deres forhold til yin og yang, organerne og De Fem Faser. Fødevarer vil fra naturens side dels have en sød, krads, salt, sur eller bitter smag, dels en kølende eller varmende og en nærende eller kontrollerende virkning på organismen. For eksempel kan de fleste af os nok gætte, at en fødevare som chili er varmende, hvad enten den er tilberedt eller ej. Men opvarmes den i forbindelse med tilberedning, vil den blive yderligere varmende. Fordi chili er varmende, vil det styrke yang. Da det styrker yang, vil det kunne uddrive kulde men også gavne cirkulation af blod og qi. Andre fødevarer er kølende som for eksempel agurk. Nogle fødevarer styrker blodet, mens andre kan uddrive fugt. Således har alle fødevarer en virkning på dels kroppens ”klima” og dels på organer og fysiologiske processer som for eksempel blodcirkulationen.

I Kina og andre steder med en stor kinesisk befolkning, findes der restauranter med kokke, der baserer menuen på disse principper. En dygtig akupunktør vil have kendskab til fødevarers påvirkning på organismen i forhold til helbredet. Et kostråd vil baseres på fødevarernes virkning på organerne og fysiologiske processer set ud fra kinesisk medicins teorier om de vitale substanser, organernes funktioner og samarbejde og De Fem Faser.

I traditionel kinesisk medicin indgår kosten som en vigtig faktor i regulering af helbredet.

Vi tilbyder kostvejledning baseret på læren om YIN & YANG, De Fem Faser og organernes samarbejde.
I stedet for ambitiøse diæter og store forkromede kostplaner, vil mindre justeringer i kostvaner ofte have en langt mere varig virkning på sundheden.

De Fem Faser
Ligesom QI, YIN og YANG er helt grundlæggende i traditionel kinesisk verdensopfattelse, er princippet om DE FEM FASER eller de fem elementer, som mange også kalder det, helt centralt i den traditionelle kinesiske måde at forstå verden og levende væsener på. DE FEM FASER er forskellige konfigurationer eller manifestationer af QI, YIN og YANG og afspejler processer og funktioner i naturen og levende organismer. Derfor er udtrykket fase mere dækkende end element, da element godt kan give indtryk af en statisk tilstand i stedet for noget levende og en igangværende proces eller funktion. Det kinesiske udtryk for DE FEM FASER er WUXING.

DE FEM FASER er TRÆ, ILD, JORD, METAL og VAND
Der knytter sig forskellige egenskaber, karaktertræk, processer og funktioner til hver af faserne. For eksempel er forår en manifestation af TRÆ-fasen, der bl.a. repræsenteres ved barndom og tidlig ungdom. Ligesom ungdom heller ikke en entydighed og statisk tilstand – der kan være stor forskel på, hvordan man er som 16-årig og som 21-årig, skønt begge aldre henregnes til ungdommen. På samme måde er TRÆ det heller ikke statisk tilstand. Det er et felt, der er under løbende transformation. Dette gælder for hver af DE FEM FASER og afspejler den cykliske karakter, som al eksistens i vores verden har.

DE FEM FASERs princip kan også overføres til processer og funktioner i menneskekroppen. For eksempel repræsenteres vitale organer i faserne. Således henregnes lever og galdeblære til TRÆ-fasen. Det skyldes, at de fysiologiske processer og funktioner, der i henhold til kinesisk medicin knytter sig til lever og galdeblære, har egenskaber og aktiviteter, man forbinder med TRÆ-fasen. Der hører minimum et hult og et massivt organ til hver af faserne. Et hult organ er YANG og et massivt er YIN. I TRÆ-fasen er galdeblæren YANG-organet og leveren YIN-organet.

FASERNES transformation fra den ene til en anden fase drejer sig i høj grad om overgang fra YIN til YANG og omvendt fra YANG til YIN. Den såkaldte genererende cyklus, SHENG. I TRÆ-fasen er YANG lille eller ung men tiltagende i retning af mere YANG – man kalder det YANG i YIN. I ILD er YANG på sit højeste og således YANG i YANG. I JORD-fasen er YIN og YANG i balance. I METAL-fasen er YANG aftagende i bevægelse i retning af YIN, hvilket kaldes YIN i YANG. Vand-fasen er der, hvor YIN er helt manifesteret, så YIN er i YIN. TRÆ genererer således ILD, ILD genererer JORD, JORD genererer METAL, METAL genererer VAND og VAND genererer TRÆ.

Udover den genererende cyklus er der også en kontrollerende cyklus, KE. Hver af faser har udover sin genererende eller nærende funktion også en kontrollerende funktion. For eksempel kontrollerer VAND ILDEN og JORD kontrollerer VANDET. Hvor SHENG har til opgave at nære og generere, skal KE kontrollere og holde faserne i balance.