Manipulation af nålene
kan øge effekten
betragteligt

Hvordan foregår en konsultation/behandling?

Første konsultation går i høj grad ud på at pejle sig ind på problemfeltet og prøve at fastslå hvilken type ublance, der er tale om set med traditionel kinesisk medicins (TCM) øjne.
Til det formål interviewes patienten og udspørges om symptomer. Derefter undersøger akupunktøren patienten for tegn for eksempel ved at tage pulsen, se på tungen og eventuelt palpere meridianer (energikanaler) eller berørte områder.

Nogle gange kan en vestlig biomedicinsk diagnose direkte oversættes til TCM-termer. Som eksempel kan nævnes mavesår (ulcus ventriculi), der i TCM-begreber kan dukke op på "radaren" som ubalancen MAVEILD, eller halsbrand og sure opstød, der kan klassificeres som ubalancen REBELSK MAVE-QI.
I andre tilfælde vil der tale om såkaldte kombinationsmønstre, som kan være svære at oversætte til en helt dækkende vestlig biomedicinsk diagnose.
Et eksempel på det er hovedpiner. Alt afhængigt af hvordan de manifesterer sig - altså hvor og hvordan gør det ondt, vil der være tale om forskellige ubalancer i henhold til TCM.

Når behandleren har fundet frem til en ubalance og det vurderes, at akupunktur er den rette behandling, bruges sterile akupunkturnåle, som smides væk straks efter brug. Akupunkturnåle er en del tyndere end injektions- og blodtagningsnåle og en god akupunktør formår at behandle, så man nærmest ikke mærker indstikket.
acupunctura oversigt